رویداد به پایان رسیده است!
توسعه پایدار و صرفه اقتصادی با سخنرانی دکتر خرازی در تاریخچهارشنبه ۲۴ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

توسعه پایدار و صرفه اقتصادی با سخنرانی دکتر خرازی

شروع:
چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵ ۱۸:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵ ۲۰:۰۰
توسعه پایدار و صرفه اقتصادی با سخنرانی دکتر خرازی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
رویداد آنلاین است