رویداد به پایان رسیده است!
تکنیک های اکسل در مهندسی در تاریخ چهارشنبه ۱۴ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تکنیک های اکسل در مهندسی

شروع:
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۱۳:۰۰
تکنیک های اکسل در مهندسی
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: تهران تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- دانشکده فنی دانشگاه تهران- گروه مهندسی عمران- انجمن علمی مهندسی عمران