رویداد به پایان رسیده است!
تکنیک های ماکرونویسی در اکسل در تاریخ چهارشنبه ۱۴ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

تکنیک های ماکرونویسی در اکسل

شروع:
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۱۳:۰۰
تکنیک های ماکرونویسی در اکسل
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: تهران تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- دانشکده فنی دانشگاه تهران- گروه مهندسی عمران- انجمن علمی مهندسی عمران