رویداد به پایان رسیده است!
تکنیک های ماکرونویسی در اکسل در تاریخ چهارشنبه ۱۴ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تکنیک های ماکرونویسی در اکسل

شروع:
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۱۳:۰۰
تکنیک های ماکرونویسی در اکسل
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- دانشکده فنی دانشگاه تهران- گروه مهندسی عمران- انجمن علمی مهندسی عمران