تکنیک های ماکرونویسی در اکسل

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۱۳:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
تکنیک های ماکرونویسی در اکسل
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- دانشکده فنی دانشگاه تهران- گروه مهندسی عمران- انجمن علمی مهندسی عمران