رویداد به پایان رسیده است!
تکنیک کاریابی و مذاکره استخدام در تاریخ سه‌شنبه ۲۸ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
سه‌شنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۳:۰۰

تکنیک کاریابی و مذاکره استخدام

  • رایگان
  • تهران
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: سه‌شنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۳:۰۰
  • پایان: سه‌شنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: تهران دانشگاه الزهرا