رویداد به پایان رسیده است!
ثبت نام آزمون دوره جامع مذاکره در تاریخ جمعه ۳۱ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

ثبت نام آزمون دوره جامع مذاکره

شروع:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۱۱:۰۰
مکان: تهران
ثبت نام آزمون دوره جامع مذاکره
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


پـس از ایـن دوره انتـظار می رود دانـش پذیـران عـلاوه بر
شـناخت انـواع مـدلهای مذاکره و تکنیکهای گـفتاری مستقیم و
غیرمستقیم انواع مغالطات،ترفندها،دامها و مکانیسم های دفاع روانی را
تشخیص داده و با استفاده از تکنیکهای گفتاری ،برخورد مناسبی را با آنها
تجربه نمایند.
هدف بعدی این دوره یادگیری بایسته های حـقوقی رایج در توافقات و قراردادها
می باشد که مـیزان ضـررهای ناشی از عدم شـناخت قوانین را به حداقل برساند.
آشـنایی با انـواع مذاکـرات صنعتی و مـصرفی ، آداب ، بایـد ها و نبایدهای آنها
به همراه تکنیکهای متقاعد سازی ومدیریت بحران در مذاکره هدف میانی طراحان
بـرای آشـنایی با مذاکره در زمـینـه هـای مـخـتلـف می باشد.
مهارت هایNLP، دوره فن بیان و رفتارهای غیر کلامی
در راستای حمـایت از تکنیکهای گـفتـاری به کار خواهند رفـت.
هـدف غایی ایـن دوره آشـنایی و یادگـیری تفـکر کـوانـتومـی
درمـذاکـره و تـوسـعه فردی مـذاکـره کننده بـرای مـذاکـره و
در نـهایــت زنـدگـــی حـرفـــه ای افـــراد مــی باشــد.

سخنرانان

دکتر محمدحسین غوثی
دکتر محمدحسین غوثی
مدیرگروه دوره مذاکره

آدرس: تهران خیابان بهشتی (عباس آباد)، خیابان پاکستان، انتهای خیابان دوم، پلاک 27