موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۳
دنبال کننده
۲
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

آدرس

مشهد دانشگاه فردوسی مشهد - دانکشده مهندسی

موقعیت جغرافیایی رویداد