کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

 مراسم اعطای جوایز اولین دوره جایزه استارت اپی استاد فضلی در روز 7 اردیبهشت 1400 برگزار نمیشود و پس از مشخص شدن روز و ساعت برگزاری از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد . 

با تشکر 

دبیرخانه جایزه 

آشنایی با استاد محمد کریم فضلی

کارآفرینی از نگاه استاد محمد کریم فضلی  

به جرات می توان گفت کارآفرینی ، جمع ویژگی های متضادی است که لازم است درقالب ترکیبی ژنتیک وچند وجهی دریک فرد جمع شده وتبدیل به پدیده ای شود که ما از وی به عنوان کارآفرین ملی وشاخص ، یاد می کنیم .

دراین میان ، حضور در عرصه ی کارآفرینی بدون توجه به اصول ومبانی پایه ای وعمیق فکری و نظری مثل ساختن عمارتی در آب و بدون بن وریشه می ماند. از این دیدگاه می توان گفت که کارآفرینی ، بسان ایجاد یک امپراتوری است که قبل از هرچیز ، باید مبانی فکری وایدئولوژیک آن پایه گذاری شده وسپس آنرابه دنیا آورد.

در اولین برداشت می توان گفت که کارآفرینی یک نظام هماهنگ و سیستماتیک از مجموعه ی رویکردها وباورهایی است که کارآفرین ساز است .

به زعم ما ، عدم توجه به این ریشه ها (اصول ومبانی ) ، بسان ساختن عمارت و امپراتوری کارآفرینی برروی زمین سستی است که هر آن احتمال فرو ریختن آن وجود دارد وآن دسته از کارآفرینانی که در این عرصه به مبانی کارآفرینی پرداخته ودر این زمینه ممارست نموده وماهر شده اند ، قطعا شانس بیشتری برای موفقیت در دنیای کارآفرینی نسبت به بقیه ی افراد خواهند داشت . زیرا اصول کارآفرینی زیر ساخت فلسفی وجهان بینی کارآفرینی است که می تواند هم در ساخت وهم در حفظ امپراتوری کارآفرینی بسان ابزاری قوی وکارآمد در اختیار کارآفرینان قرار بگیرد .

این مهم ترین برداشت و مهم ترین آموزه از رفتار کارآفرینانه ی مرحوم استاد حاج محمد کریم فضلی درفرآیند بنیانگذاری گروه صنعتی گلرنگ و بن مایه ی عملکرد این سازمان افتخار آفرین ایرانی در سال های اخیر است . 

درک و ودانش عالی استاد از مبانی کارآفرینی و رعایت  کامل و جامع اصول کارآفرینی توسط ایشان چارچوبی مناسب و ساختار یافته برای دیدن و خلق فرصت ها ونیز آمادگی برای  مواجهه ی موثر با چالش های پیش روی مدیران و کارکنان گروه صنعتی گلرنگ گشود . 

کاربرد و  عدم تخطئی از اصول کارآفرینی ، چراغ راه ایشان در سفر کارآفرینی شد . سفری که هر روز آنرا بهتر وکامل تر و  هیجان انگیزتر پیمود  . 

برای ما که مشتاق الگو گرفتن از بزرگان کارآفرینی و کسب وکار هستیم  فرض و واجب است که این اصول را فرابگیریم و به آنها توجه و با آنها زندگی کنیم . چرا که آدمی با جهان بینی وفلسفه ی خود زندگی می کند وکارآفرین بدون داشتن جهان بینی مناسب وهمه جانبه وقوی ، امکان وشانس ساخت یک امپراتوری قوی وبزرگ را ندارد .

اصول کارآفرینی گروه صنعتی گلرنگ که توسط استاد محمد کریم فضلی بنیان گذاشته شده و سپس توسط جانشین شایسته وخلاق ایشان یعنی آقای دکتر مهدی فضلی تکمیل ، بازمهندسی و با شرایط روز فضای کسب وکار ایران تطبیق داده شد ، سیستم عامل مناسب و تکرار شونده و مقیاس پذیری را در گروه صنعتی گلرنگ به ارمغان آورده است که اثر خارق العاده ی آنرا در همه ی کسب وکارهایی که این گروه صنعتی داراست و یا وارد آنها می شود شاهد هستیم . این گروه صنعتی با بازآفرینی و خلق یک الگوی مناسب واثربخش بومی کارآفرینی و کسب وکار ، توانسته الگویی موفق از کارآفرینی سازمانی را در محیط کسب وکار ایران ارائه ودراین مورد تبدیل به ترازی قابل استناد  برای سایر کارآفرینان شود . 

این الگوی کارآفرینی ،  ضمن خلق شخصیتی منحصر به فرد از گروه صنعتی گلرنگ وفرهنگ سازمانی آن ، قواعد وچگونگی تعامل آنها با افراد وپدیده های پیرامونی کسب وکار و کارآفرینی را تعریف وبه روابط متعامل آنها با گلرنگ رنگ وبوی موفقیت وپیشرفت و رشد بخشیده است .

اصولی که مرحوم استاد  محمد کریم فضلی در گروه صنعتی گلرنگ پایه گذاری نموده است ، ریشه ها و بنیانی محکم در اختیار مدیران وکارکنان این سازمان خلاق ونوآور ایرانی قرارداده است تا باوجود چالش های متعدد ومتنوع موجود در محیط کسب وکار ایران ، جذب ، تطبیق پذیری و برگشت پذیری نسبت به این چالش ها را جزء لاینفک فرهنگ کارآفرینی و امتیاز ویژه آن تبدیل نماید . 

همه ی اینها خود ، به ایجاد یک فرهنگ و توان خاص تاب آوری  در گروه صنعتی گلرنگ و شرکت های وابسته به آن کمک شایان توجهی نموده است . 

فرهنگی که استاد بنیانگذار آن بوده اند  ، به مدیران و کارکنان این گروه صنعتی کمک کرد تا به اتکای آنها در مواجهه ی کامل واثربخش با چالش های درونی و بیرونی محیط کسب وکار ایران ، راه را گم نکرده و هم چنان در مسیر رشد وتعالی خود گام برداشته  و در دشوار ترین لحظات و غرورانگیزترین اوقات ، با کنترل وهدایت سیستم های عملیاتی خود در مسیری مطلوب ، گوی موفقیت را از رقبا بربایند .  

 

آشنایی با جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی


دانشگاه گلرنگ ، با توجه به لزوم توسعه وترویج کارآفرینی استارت آپی در کشور به عنوان مهم ترین رویکرد خودکفایی اقتصادی وصنعتی در کشور ، وبا توجه به رسالت کارآفرینی و توسعه ی کسب وکار خود ، در نظردارد اولین دوره ی جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی ، بنیانگذار فقید گروه صنعتی گلرنگ را درهفتم اردیبهشت ماه  1400(به شرط بر طرف شدن محدودیت های ناشی از بیماری کرونا ) برگزار نماید . بدیهی است در صورت عدم برطرف شدن این مشکل ، ممکن است زمان برگزاری رویداد تغییر یابد.

به همین خاطر ، از همه ی کارآفرینان و شرکت ها  به صورت حقیقی وحقوقی در خواست می شود ، ضمن تکمیل فرم اولیه ثبت نام که دراین سایت بازگذاری شده است ، آمادگی خود را برای شرکت دراین برنامه اعلام نمایند . 

این جایزه ، در دومدل وساختار حقیقی و حقوقی تنظیم شده و کارآفرینان محترم براساس نوع درخواست خود  براساس مدل حقیقی یا حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفته و افراد وشرکت های برتردر مراسمی با حضور مدیرعامل محترم  و معاونین محترم گروه صنعتی گلرنگ  ، مورد تشویق قرار گرفته وتندیس کارآفرین برتر به همراه جوایز ارزشمند به ایشان اهداء خواهد شد  .

دانشگاه گلرنگ ، ضمن پاسداشت نام وخاطره ی استاد محمد کریم فضلی ،  امیدوار است این حرکت ملی  آغاز بر توسعه ی کسب وکارهای ایرانی باشد . 

مهلت ارسال آثار:پایان اسفند ماه 99

مدل ارزیابی متقاضیان

ارزیابی متقاضیان دریافت این جایزه استارت آپی در دو گروه متقاضیان حقیقی و حقوقی انجام می شود . 

همه ی ارزیابی ها براساس مدل ویژه کارآفرینان شرکتی و کارآفرینان حقیقی انجام  و در هر سه حوزه صنعت ، خدمات وکشاورزی ،  کارآفرینان حقیقی و یا حقوقی برتر در سه گروه اول -دوم و سوم معرفی وانتخاب خواهند شد . 

کلیه ارزیابی ها ، توسط ارزیابان مستقل که به انتخاب دانشگاه گلرنگ گزینش شده اند ، زیر نظر هیات اجرایی برنامه انجام ونتیجه آن به متقاضیان اعلام می شود . 

 

امتیازات شرکت دراین جایزه

افراد حقیقی و حقوقی شرکت کننده دراین دوره مشمول امتیازات مستقیم وغیر مستقیم برنامه قرار خواهند گرفت : 

الف- امتیازات مستقیم 

مهم ترین امتیاز مستقیم این برنامه دریافت تندیس وجایزه ارزشمندی است که از طرف گروه صنعتی گلرنگ وتوسط آقای دکتر مهدی فضلی  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ به افراد شرکت کننده اهداء می شود . 

ب- امتیازات غیر مستقیم 

امتیازات غیر مستقیم این برنامه عبارتست از : 

- شناخته شدن به عنوان یک کارآفرین برتر در سطح ملی 

- امکان شبکه سازی در مجموعه شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ 

- امکان جذب سرمایه گذار در کسب وکارها و ایده های مرتبط 

- معرفی افراد حقیقی وحقوقی شرکت کننده دراین برنامه به شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ

برگزارکنندگان

جایزه کارآفرینی
جایزه کارآفرینی
مدرسه کسب و کار گلرنگ
مدرسه کسب و کار گلرنگ
دانشگاه گلرنگ
دانشگاه گلرنگ
مرکز علمی کاربردی گلرنگ
مرکز علمی کاربردی گلرنگ
مدرسه کسب و کار گلرنگ
مدرسه کسب و کار گلرنگ
گروه صنعتی گلرنگ
گروه صنعتی گلرنگ
جایزه استارت آپی
جایزه استارت آپی

حامیان

شورای سیاستگذاری اولین دوره جایزه استاد محمد کریم فضلی (بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ )

سرکار خانم دکتر مریم فضلی
سرکار خانم دکتر مریم فضلی
رئیس شورای سیاستگذاری جایزه و مدیر عامل شرکت آرین تجارت شرق
جناب آقای دکتر مسعود سزاوار
جناب آقای دکتر مسعود سزاوار
مدیر عامل ساب هولدینگ مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
جناب آقای دکتر علی ابراهیمی کردلر
جناب آقای دکتر علی ابراهیمی کردلر
معاون مالی و اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ
جناب آقای مهندس سید محمد باقر فاضلیان
جناب آقای مهندس سید محمد باقر فاضلیان
معاون توسعه صنعتی و مدیرعامل ساب هلدینگ پدیده پایدار
جناب آقای مهندس محمد شرکت بزازان
جناب آقای مهندس محمد شرکت بزازان
نماینده مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ
جناب آقای دکتر مسعود گودرزی
جناب آقای دکتر مسعود گودرزی
معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک
جناب آقای دکتر علیرضا کیانی
جناب آقای دکتر علیرضا کیانی
مدیرعامل ساب هلدینگ آرین کیمیا تک
سرکار خانم مهندس عزیزه تیموری
سرکار خانم مهندس عزیزه تیموری
مدیر عامل شرکت خدمات تحقیقاتی آرین گستر

زمان‌بندی

عنوانشروعپایان
معرفی برنامه و ارسال تقاضای متقاضیان ۱۴/۰۴/۱۳۹۹۲۹/۱۲/۱۳۹۹
دریافت مدارک و ارزیابی متقاضیان توسط تیم ارزیابان ۳۰/۱۱/۹۹۳۰/۰۱/۱۴۰۰
برگزاری مراسم واعطای جوایز ۰۷/۰۲/۱۴۰۰۳۱/۰۲/۱۴۰۰
---
---

سوالات متداول

از طریق تکمیل فرم تقاضای مندرج دراین صفحه تقاضای خود را برای ما ارسال کنید ؟
ارزیابی براساس مدل طراحی شده برای این مهم انجام می شود .
شرکت کنندگان دراین برنامه (در صورت واجد شرایط بودن )علاوه برامتیازات مستقیم ، از امتیازات غیر مستقیم برنامه (طبق آنچه که در بالا تعریف شده )نیز بهره مند خواهند شد
ارزیابان این برنامه مستقیما توسط دانشگاه گلرنگ ارزیابی و انتخاب شده اند

گالری تصاویر

نحوه ی تماس با دبیرخانه جایزه

شرکت کنندگان گرامی ، برای تماس با دبیرخانه می توانید از طریق شماره تلفن های زیر با ما تماس باشید : 

02188918351

02188912208

02188807200

02188913209

داخلی 107

خانم زیدی

ویدیو از آپارات

معرفی جایزه استاد حاج محمدکریم فضلی

ویدیو از آپارات

آشنایی با نحوه ارزیابی بر اساس جایزه استاد حاج محمد کریم فضلی

ویدیو از آپارات

فراخوان جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی

برگزار‌کننده

آواتار

دانشگاه گلرنگ

دانشگاه گلرنگ یک دانشگاه سازمانی است که ماموریت آن رشد وارتقای مهارت ها و توانمندی های منابع انسانی می باشد .

رویداد های برگزارشده۲۴
رویداد های فعال۱۴
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت

اسمارت گپ 17- مدیریت محصول

 • آنلاین
 • رایگان
 • پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت

دوره آموزشی تقسیم سهام

 • آنلاین
 • رایگان
 • مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت

وبینار تخصصی کارآفرینی نمایشگاه اینوتکس

 • آنلاین
 • رایگان
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی
تا ۲۰ خرداد

تولید محتوا

 • آنلاین
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • نمایندگی اصفهان