جایزه بازی‌های جدی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۱۴
دنبال کننده
۶
کل رویدادها

مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک) مرجع رسمی انتشار گزارشهای آماری و تقویت مبانی نظری در صنعت بازیهای دیجیتال ایران است.شماره تماس:۰۲۱-۸۸۳۴۵۵۹۱ (داخلی ۴۱۲)ایمیل:Info@direc.ir...

آدرس

تهران دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر

موقعیت جغرافیایی رویداد