رویداد به پایان رسیده است!
جدیدترین تکنیک های ممیزی داخلی در سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015 در تاریخپنج‌شنبه ۴ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

جدیدترین تکنیک های ممیزی داخلی در سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015

شروع:
سه‌شنبه ۲ بهمن ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۴ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
جدیدترین تکنیک های ممیزی داخلی در سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

عباس نقیبی مشاور، مدرس وسخنران در زمینه مدیریت ، 33 سال سابقه کار، حدود 30 سال سابقه مشاوره، آموزش وممیزی ، کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، مدیریت پیشرفته کسب وکار DBA ، ارائه

عباس نقیبی مشاور، مدرس وسخنران در زمینه مدیریت ، 33 سال سابقه کار، حدود 30 سال سابقه مشاوره، آموزش وممیزی ، کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، مدیریت پیشرفته کسب وکار DBA ، ارائه

برگزارکنندگان

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
اهمیت ومفاهیم سیستم مدیریت ونقش آن درفضای کسب وکار۰۹/۰۰۱۱/۰۰
استراحت - پذیرایی۱۱۱۱:۱۵
تعاریف واصطلاحات، دلایل انجام ممیزی، انواع ممیزی۱۱:۱۵۱۳
پذیرایی نهار۱۳۱۳:۴۵
اصول ممیزی۱۴۱۵
استراحت - پذیرایی۱۵۱۵:۱۵
ادامه اصول ممیزی۱۵:۱۵۱۷

حامیان

حامی

آدرس:تهران گاندی جنوبی-کوچه پنجم-پلاک 26- واحد 3