جدیدترین تکنیک های ممیزی داخلی در سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲ بهمن ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۴ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / کنترل کیفیت
اضافه به تقویم
جدیدترین تکنیک های ممیزی داخلی در سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۸۵۶۳۰۵ ۸۸۸۵۶۳۴۱
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

عباس نقیبی مشاور، مدرس وسخنران در زمینه مدیریت ، 33 سال سابقه کار، حدود 30 سال سابقه مشاوره، آموزش وممیزی ، کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، مدیریت پیشرفته کسب وکار DBA ، ارائه

عباس نقیبی مشاور، مدرس وسخنران در زمینه مدیریت ، 33 سال سابقه کار، حدود 30 سال سابقه مشاوره، آموزش وممیزی ، کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، مدیریت پیشرفته کسب وکار DBA ، ارائه

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
اهمیت ومفاهیم سیستم مدیریت ونقش آن درفضای کسب وکار۰۹/۰۰۱۱/۰۰
استراحت - پذیرایی۱۱۱۱:۱۵
تعاریف واصطلاحات، دلایل انجام ممیزی، انواع ممیزی۱۱:۱۵۱۳
پذیرایی نهار۱۳۱۳:۴۵
اصول ممیزی۱۴۱۵
استراحت - پذیرایی۱۵۱۵:۱۵
ادامه اصول ممیزی۱۵:۱۵۱۷

حامیان

آدرس:تهران گاندی جنوبی-کوچه پنجم-پلاک 26- واحد 3