رویداد به پایان رسیده است!
جذب ایده های نوآورانه در تاریخ یکشنبه ۲۵ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
پنج‌شنبه ۱ اسفند ساعت ۰۸:۰۰

جذب ایده های نوآورانه

  • رایگان
  • تهران
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: پنج‌شنبه ۱ اسفند ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۲۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: تهران دانشگاه الزهرا