رویداد به پایان رسیده است!
جشنواره ایده های برتر در تاریخچهارشنبه ۱ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

جشنواره ایده های برتر

شروع:
سه‌شنبه ۳۰ مهر ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۱۷:۰۰
جشنواره ایده های برتر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

درباره جشنواره

جشنواره ایده های برتر بر اساس توافق مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق سرمایه گذاری پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت کاریزاعتماد با هدف ايجاد و تشويق جريان تفكر و نوآوری در دانشگاه علم و صنعت ایران، شناسايی و بهره گيری از افراد دارای فكر و ايده، حمایت از توسعه کسب وکارهای زودبازده و در نتیجه کمک به ایجاد اشتغال در جامعه، ایجادانگیزه در دانشجویان علم و صنعت برای ایجاد کسب و کار، تبديل ايده ها و افكار اوليه در يك فرايند سيستماتيك به طرح ها و راهكارهای اجرايی قابل پياده سازی، حمایت از ایده‌های دانشجویی با هدف ایجاد کسب و کارهای نوپا و برنامه ریزی و اجرا می شود.

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آموزش و منتورینگ۳۰/مهرماه۱/آبان ماه
فرصت تکمیل ایده۳/ آبان ماه۸/ آبان ماه
داوری اولیه۱۱/ آبان ماه۱۴/ آبان ماه
فرصت بهبود طرح و ارسال نهایی۱۵/ آبان ماه۲۴/ آبان ماه
داوری نهایی۲۵/ آبان ماه۲۸/ آبان ماه
معرفی ایده های برتر به سرمایه گذاران۳/ آذر ماه

مدرسین کارگاه ها

دکتر محمد گرویی

دکتر محمد گرویی

کارگاه طراحی مدل کسب و کار

28/مهرماه

دکتر حسام زاهدی

دکتر حسام زاهدی

کارگاه چگونه برای کسب و کار خود سرمایه جذب کنیم

30/مهرماه

دکتر میرنادر مظلومی

دکتر میرنادر مظلومی

کارگاه اصول مذاکره و فن بیان

29/مهرماه

مهندس حسن ثابتی

مهندس حسن ثابتی

کارگاه شرکت های دانش بنیان

1/آبان ماه

کارگاه‌های آموزشی

30مهر
1آبان
عنوانشروعپایان
طراحی مدل کسب و کار۱۳:۰۰۱۵:۰۰
اصول مذاکره و فن بیان۱۵:۰۰۱۷:۰۰
عنوانشروعپایان
چگونه برا کسب و کار خود سرمایه جذب کنیم؟۱۳:۰۰۱۵:۰۰
آشنایی با شرکت های دانش‌بنیان۱۵:۰۰۱۷:۰۰

محل برگزاری

دانشگاه علم و صنعت ایران، روبروی دانشکده عمران، ایستگاه خلاقیت

آدرس:تهران دانشگاه علم وصنعت ایران