جشنواره ملی استارپوزال

شروع:
یک‌شنبه ۲۴ شهریور ۹۸ ۰۰:۰۰
پایان:
شنبه ۳۰ آذر ۹۸ ۰۰:۰۰
جشنواره ملی استارپوزال
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه تربیت مدرس