رویداد به پایان رسیده است!
"جشنواره موجودات پیشنهادی درخواستی از خدا" در تاریخدوشنبه ۲۴ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

"جشنواره موجودات پیشنهادی درخواستی از خدا"

شروع:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان: یزد
"جشنواره موجودات پیشنهادی درخواستی از خدا"
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:یزد دبیرستان فرزانگان