رویداد به پایان رسیده است!
جلسات گروهی اموزشی ( توانایی کشف واقعیت خودم و پیرامونم ) در تاریخدوشنبه ۳۱ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

جلسات گروهی اموزشی ( توانایی کشف واقعیت خودم و پیرامونم )

شروع:
دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸ ۱۷:۴۵
پایان:
دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸ ۱۹:۰۰
جلسات گروهی اموزشی ( توانایی کشف واقعیت خودم و پیرامونم )
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

توانایی کشف واقیت های خودم و پیرامونم .

انسانی  عمیق تر شدن .

در گروه خود را باسازی کنید  و قوی تر شوید .

در کنار یک دیگر کشف میکنیم و قوی تر می شویم .

 * در جلسات گروهی اموزشی دیدن هیجانات درونی خودت را و دیگران را  (چه قدر به هیجانات و احساسات خود و دیگران اشنا هستید .)
 * در جلسات گروهی اموزشی  مشاهده میکنید   نوع رابطه خود با دیگران و روابط دیگران با خود را .
 * در جلسات گروهی اموزشی یاد میگیرد چگونه از دیگران باز خورد بگیرید .
 * در جلسات گروهی اموزشی یاد میگیرید  چگونه بازخورد بدهید .

 *در جلسات گروهی اموزشی یاد میگیرد چگونه ارتباط بر قرار کنید و مشکلات برقراری ارتباط شما کجا هستید . 

* در جلسات گروهی اموزشی یاد میگیرید چگونه با رفتار ( تهدید امیز و تحقیر امیز و دانای کل و غیره .......)  برخورد کنید . 

شما در این جلسات به صورت ایمن همه این ها تحت نظر (روانشناس و مددکار ) تجربه خواهید کرید .

(قبل از ورود مصاحبه به عمل می آید  )

 

آدرس:تهران خیابان مطهری خیابان علی اکبری کوچه ازادی پلاک 53 واحد 4 کلینیک مددکاری اریا