رویداد به پایان رسیده است!
جلسه آشنایی با مجموعه آزمون‌های Vienna test system در تاریخدوشنبه ۳۰ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

جلسه آشنایی با مجموعه آزمون‌های Vienna test system

شروع:
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۱:۰۰
جلسه آشنایی با مجموعه آزمون‌های Vienna test system
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر وحید صادقی

دکتر وحید صادقی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

آدرس:تهران ولنجک- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی