رویداد به پایان رسیده است!
جلسه بررسی فرصتهای تحصیلی در کانادا در تاریخ چهارشنبه ۱۱ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۶:۰۰

جلسه بررسی فرصتهای تحصیلی در کانادا

  • رایگان
  • تهران
  • تحصیلی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مهاجرت تحصیلی به کانادا


در این جلسه روش های مهاجرت تحصیلی به کانادا بیان می گردد و ضمن دریافت شرایط تحصیلی شما امکان های مهاجرت تحصیلی برای شما بررسی و ارائه می گردد. 

مشاور

مَهدی علی محمّدی
مَهدی علی محمّدی
مدیر موسسه

برگزارکنندگان

موسسه زانکو
موسسه زانکو

جلسه بررسی شرایط مهاجرت تحصیلی به کانادا

زمان بندی جلسسه بررسی شرایط
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۶:۰۰۱۶:۱۰
ارائه شرایط مهاجرت تحصیلی۱۶:۱۰۱۶:۴۰
بررسی شرایط تحصیلی مهمانان و بیان روش های ممکن۱۶:۴۰۱۷:۰۰
  • شروع: چهارشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۶:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران میرداماد، میدان مادر(محسنی)، خیابان سنجابی(بهروز)، ساختمان امیر(پلاک17)، واحد33