رویداد به پایان رسیده است!
جلسه توجیهی مهاجرت ( کاری ) به استرالیا در تاریخ یکشنبه ۲۳ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

جلسه توجیهی مهاجرت ( کاری ) به استرالیا

شروع:
یک‌شنبه ۲۳ تیر ۹۸ ۱۶:۳۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۳ تیر ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: اصفهان
موضوع:غیره / غیره
جلسه توجیهی مهاجرت ( کاری ) به استرالیا
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

یکشنبه 23 تیر 1398
عنوانشروعپایان
پذیرش ۱۶.۳۰۱۷.۰۰
جلسه توجیهی۱۷.۰۰۱۹.۰۰

سخنرانان

آقای صدری

آقای صدری

مدیریت موسسه کاریابی خارجی فهیم

آدرس:اصفهان اصفهان خیابان سجاد ابتدای خیابان ارباب روبه روی پارکینگ شهرداری کاریابی بین المللی فهیم