رویداد به پایان رسیده است!
جلسه چهارم هم‌آموزی طرح کسب و کار در تاریخ پنج‌شنبه ۱۳ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

جلسه چهارم هم‌آموزی طرح کسب و کار

شروع:
پنج‌شنبه ۱۳ تیر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۳ تیر ۹۸ ۱۹:۰۰
جلسه چهارم هم‌آموزی طرح کسب و کار
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:مشهد مشهد،بزرگراه هاشمی رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی ۲، جاهد ۱،شماره ۱۵، واحد ۴