رویداد به پایان رسیده است!
جلسه ۲۲۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد در تاریخ چهارشنبه ۲۲ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
چهارشنبه ۲۲ خرداد

جلسه ۲۲۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

  • رایگان
  • مشهد
  • تکنولوژی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: مشهد بلوار خیام - ساختمان پست بانک - شتابدهنده گرین تک