رویداد به پایان رسیده است!
جلسه ۲۲۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد در تاریخ چهارشنبه ۵ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

جلسه ۲۲۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

شروع:
چهارشنبه ۵ تیر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۵ تیر ۹۸ ۱۸:۳۰
جلسه ۲۲۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

ارائه دهنده

محمد زبردست
محمد زبردست

معرفی Snort با مقدمه ای بر سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه (NIDS)

آدرس: مشهد بلوار خیام - ساختمان پست بانک - طبقه ۹ - شتابدهنده گرین تک