جمع‌بندی ریاضی کنکور

شروع:
شنبه ۳ فروردین ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۱ فروردین ۹۸ ۱۱:۰۰
مکان: اصفهان
جمع‌بندی ریاضی کنکور
برگزارکننده‌ی رویداد
تهیه بلیت برای این رویداد از روز جمعه ۱۱ آبان ساعت ۰۸:۰۰ تا روز چهارشنبه ۲۹ اسفند ساعت ۲۳:۰۰ امکان‌پذیر است.

سخنرانان

مهندس نظری

مهندس نظری

استاد

کارشناسی ارشد مهندسی برق،مخابرات از دانشگاه صنعتی اصفهان
مدرس کلاس‌های خصوصی و گروهی ریاضی کنکور و مقاطع متوسطه

توضیحات

جمع‌بندی ریاضیات کنکور برای رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی. هر رشته کلاس جداگانه خواهند داشت.

مراحل تدریس:

- مرور بر روی مفاهیم اصلی و نکات تستی

- تست‌زنی، بررسی تست‌های کنکور سراسری و روش‌های سریع حل تست‌ها

- پرسش و پاسخ و رفع اشکال

 

بهترین زمان و بهترین بازدهی برای جمع‌بندی ریاضیات کنکور و رسیدن به درصدهای بالا در کنکور.

زمان‌بندی

3 فروردین
4 فروردین
5 فروردین
6 فروردین
7 فروردین
8 فروردین
9 فروردین
10 فروردین
11 فروردین
عنوانشروعپایان
مفاهیم اصلی - نکات کلیدی - محاسبات جبری - مجموعه‌ها - تست آموزشیساعت ۸ساعت ۹:۳۰
تست تسلط۹:۴۵۱۰:۳۰
پرسش و پاسخ - رفع اشکال۱۰:۳۰۱۱
عنوانشروعپایان
سری و دنبالهساعت ۸۱۱
عنوانشروعپایان
معادله و تابع درجه 2 - معادله و نامعادلهساعت ۸۱۱
عنوانشروعپایان
تابع - توابع نمایی و لگاریتمیساعت ۸۱۱
عنوانشروعپایان
مثلثاتساعت ۸۱۱
عنوانشروعپایان
حد و پیوستگیساعت ۸۱۱
عنوانشروعپایان
مشتق و کاربرد مشتقساعت ۸۱۱
عنوانشروعپایان
آمار و احتمالساعت ۸۱۱
عنوانشروعپایان
هندسه تحلیلی - هندسه 1 و هندسه 2ساعت ۸۱۱

آدرس:اصفهان کنارگذر بزرگراه شهید آقابابایی- نرسیده به خیابان جی- کوچه 63- پلاک 25- مدرسهٔ کندو