دومین همایش ملی حفاظت ساختمان های بلند مرتبه و مراکز تجمعی در مقابل آتش سوزی

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۲۲:۰۰
پایان:
جمعه ۲۲ آذر ۹۸ ۱۱:۳۰
دومین همایش ملی حفاظت  ساختمان های بلند مرتبه و مراکز تجمعی در مقابل آتش سوزی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

مخاطبین همایش :

  • اعضای نظام مهندسی ساختمان استان
  • کلیه شهرداران و معاونین منطقه 
  • مدیر عالان شرکت های مجری مرتبط با سازمان آتش نشانی 
  • کارکنان دولت با دریافت گواهینامه 

توضیحات

مخاطبین همایش :

  • اعضای نظام مهندسی ساختمان استان
  • کلیه شهرداران و معاونین منطقه 
  • مدیر عالان شرکت های مجری مرتبط با سازمان آتش نشانی 
  • کارکنان دولت با دریافت گواهینامه 

برگزارکنندگان

محمد رضا کلائی

محمد رضا کلائی

شهردارمشهد

برگزارکنندگان

مدیر

مدیر

مدیر کل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی

برگزارکنندگان

رییس

رییس

ریاست سازمان نظام مهندسی

برگزارکنندگان

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

مدیر عامل سازمان آتش نشانی

برگزارکنندگان

خانم دکتر شهرکی

خانم دکتر شهرکی

مرکز علمی کاربردی شهرداری های استان خراسان رضوی

آدرس:مشهد نمایشگاه بین المللی مشهد