حمام مهربانی

شروع:
شنبه ۱ تیر ۹۸ ۰۰:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱ مرداد ۹۸ ۲۳:۳۰
مکان: تهران
موضوع:خیریه / غیره
حمام مهربانی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

تنها با ده هزارتومان مى توانيد مسير زندگى يك كارتن خواب را عوض كنيد!

افراد کارتن خواب هم مثل ما به حمام گرم و تميز نياز دارند. افزايش اعتماد به نفس و رويش جوانه اميد در دل افراد كارتن خواب بعد از يک حمام گرم مى‌تواند شروعى باشد براى يک تصميم جديد و براى يک زندگى متفاوت که شما هم مى‌توانيد در آن سهيم باشيد!


پس  بياييد با هم قدمى كوچک براى بهبود شرايط زندگى افراد كارتن خواب برداريم:

کافی است با تهیه یک بلیت به  مبلغ ١٠ هزارتومان، يک نوبت استحمام را براى یک دوست کارتن‌خواب به ارمغان آورید.

با مشاركت هرچه بيشتر شما، مى‌توانيم تعداد بيشترى از افراد كارتن خواب را به حمام گرم و تميز دعوت كنيم. 
 
 
 
 
 

آدرس:تهران تهران، خیابان وحدت اسلامی، خیابان شهید فیاض بخش، درب شمالی پارک شهر، موزه صلح تهران، گروه نیکی‌های کوچک