رویداد به پایان رسیده است!
خدمات سلامت روان در همه‌گیری کووید-19: تجربه‌های ایرانی در تاریخ پنج‌شنبه ۱۶ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۰:۰۰

خدمات سلامت روان در همه‌گیری کووید-19: تجربه‌های ایرانی

 • رایگان
 • آنلاین
 • پزشکی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزارکنندگان

انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
کوشش‌های روانی- اجتماعی در ایران۱۰:۰۰۱۰:۲۵
مرورى بر پيامدهای روا‌ن‌شناختی کووید-19 برای برخی گروه‌های هدف۱۰:۲۵۱۰:۴۵
تجارب کار با کادر درمان. 1 ( تلاش برای حل مشکلات ساختاری )۱۱:۰۰۱۱:۱۵
تجارب کار با کادر درمان. 2 (مداخلات روا‌‌‌‌ن‌شناختی فردی و گروهی)۱۱:۱۵۱۱:۳۰
بحث و گفت گو۱۱:۳۰۱۱:۴۵
تجارب کار با بیماران۱۲:۰۰۱۲:۱۵
تجارب کار با خانواده‌های سوگوار۱۲:۱۵۱۲:۳۰
بحث و گفت گو۱۲:۳۰۱۲:۴۵
تجارب کار با رسانه‌ها۱۲:۴۵۱۳:۰۰
تجارب تولید محتوا۱۳:۰۰۱۳:۱۵
بحث و گفت گو۱۳:۱۵۱۳:۳۰

سخنرانان

دکتر احمد حاجبی
دکتر احمد حاجبی
رییس اداره کل سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت
دکتر محمد تقی یاسمی
دکتر محمد تقی یاسمی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روانپزشک

دکتر ونداد شریفی
دکتر ونداد شریفی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روانپزشک

دکتر حسن شاهرخی
دکتر حسن شاهرخی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

روانپزشک

دکتر امیر حسین جلالی
دکتر امیر حسین جلالی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

روانپزشک

دکتر سید حمزه حسینی
دکتر سید حمزه حسینی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

روانپزشک

دکتر فاطمه فرهودی
دکتر فاطمه فرهودی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روانپزشک

دکتر مرضیه مقدم
دکتر مرضیه مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

روانپزشک

دکتر سید وحید شریعت
دکتر سید وحید شریعت
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

روانپزشک


توضیحات


در این وبینار کوشش خواهد شد تا گوشه ای از تجربه های متنوعی که برای ارتقای سلامت روان در زمان همه گیری کووید-19 تا اکنون برای حمایت از کروه های هدف مختلف طراحی شده ارائه گردد. هدف آن است از خلال معرفی و بحث پیرامون کار انجام شده، راه آینده هموارتر طی شود. 

 

 • کوشش‌های روانی- اجتماعی در ایران
  دکتر محمد تقی یاسمی

  مرورى بر پيامدهای روا‌ن‌شناختی کووید-19 برای برخی گروه‌های هدف
  دکتر احمد حاجبی

 • تجارب کار با کادر درمان. 1 ( تلاش برای حل مشکلات ساختاری )
  دکتر سید وحید شریعت

 • تجارب کار با کادر درمان. 2 (مداخلات روا‌‌‌‌ن‌شناختی فردی و گروهی)
  دکتر حسن شاهرخی
 • تجارب کار با بیماران
  دکتر سید حمزه حسینی
   
 • تجارب کار با خانواده‌های سوگوار
  دکتر مرضیه مقدم

  تجارب کار با رسانه‌ها
  دکتر امیر حسین جلالی

   تحارب تولید محتوا 
 • دکتر فاطمه فرهودی

 

برگزار‌کننده

آواتار

jalali.ah@iums.ac.ir

 برنامه اقدام پژوهی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روانی گروه روان‌‌پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی ایران  

رویداد های برگزارشده۴
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۸۰ نفر