رویداد به پایان رسیده است!
خلق و نوآوری در مدل کسب و کار در تاریخ شنبه ۱۰ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۰۹:۰۰

خلق و نوآوری در مدل کسب و کار

  • رایگان
  • بیرجند
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۰۹:۰۰
  • پایان: شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۳:۰۰

آدرس: بیرجند بلوار آیت الله مدرس - خیابان امام موسی صدر شرقی - پارک علم و فناوری خراسان جنوبی