رویداد به پایان رسیده است!
خوانش عکس با حضور محمدرضا مومنی در تاریخچهارشنبه ۲۱ فروردینبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

خوانش عکس با حضور محمدرضا مومنی

شروع:
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸ ۲۰:۰۰
خوانش عکس با حضور محمدرضا مومنی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی