رویداد به پایان رسیده است!
داده های کوچک در تاریخشنبه ۱۶ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

داده های کوچک

شروع:
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان:
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۶ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
داده های کوچک
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران خیابان دکتر علی شریعتی، حسینیه ارشاد، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد