كارگاه عملي ساخت و قالبگيري اعضاي بدن به روش آلژينات

شروع:
یک‌شنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ۱۷:۰۰
كارگاه عملي ساخت و قالبگيري اعضاي بدن به روش آلژينات
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس: نجف آباد اصفهان- نجف آباد- بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامي واحد جامع مستقل نجف آباد