رویداد به پایان رسیده است!
دهمین نشست علمی انجمن علمی آموزشی مشاوران مدارس خراسان رضوی در تاریخ دوشنبه ۹ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دهمین نشست علمی انجمن علمی آموزشی مشاوران مدارس خراسان رضوی

شروع:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
دهمین نشست علمی انجمن علمی آموزشی مشاوران مدارس خراسان رضوی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


با میزبانی و مشارکت مرکز مشاوره صنعتگر

سخنرانان

خانم عطائی
خانم عطائی
سکس تراپ

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس: مشهد بلوار پیروزی روبروی پیروزی 49 ساختمان پریرخ طبقه اول واحد 9 کلینیک روانشناسی صنعتگر