رویداد به پایان رسیده است!
دست روی ماشه! در تاریخ دوشنبه ۹ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دست روی ماشه!

شروع:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
دست روی ماشه!
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان دانشگاه صعتی اصفهان