دل آگاهی با مایندفولنس - MBSR

شروع:
پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ دی ۹۸ ۱۲:۰۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
دل آگاهی با مایندفولنس - MBSR
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران پاسداران - خیابان مکران شمالی - برج نگین - مرکز روانشناختی یارا