ده فرمان مدیریت دانشی برای افزایش بهره وری سازمانی

شروع:
یک‌شنبه ۱۹ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۹ خرداد ۹۸ ۱۲:۰۰
ده فرمان مدیریت دانشی برای افزایش بهره وری سازمانی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

1. زنجیره دانش در سازمان چیست؟
2.آشنایی با ابزار انتقال دانش و تبدیل دانش ضمنی به آشکار.
3.آشنایی با روشهای فرهنگ سازی دانش در سازمان
4.آشنایی با تیپهای شخصیتی دانشگران و روشهای استخراج دانش از ایشان
5.روشهای تبدیل هزینه به سرمایه گذاری و ایجاد اثربخشی در سازمان و بالعکس!
6. آشنایی با روشهای شناسایی دانشگران
7.آشنایی با خصوصیات یک هدف گذاری خوب
8.آشنایی با روش شناسایی استراتژی دانشی و تکنیکهای اجرایی آن جهت تحقق اهداف
9.آشنایی با متد شناسایی ریسک خروج جهت برنامه ریزی و نگهداشت دانشگران سازمانی
10. مدیریت تغییر در مدیریت دانش.

مدرس کارگاه

داوود اصغرپور

داوود اصغرپور

دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی و پرورش یافته و تجربه آموخته در حوزه آموزش، توسعه و مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش. او صاحب تجارب علمی، عملی و كاربردی قابل توجه در حوزه منابع انسانی، مشاوره و استقرار مدیریت دانش در صنعت خودرو سازی از سال 80 تا كنون میباشد، كه حاضر است در اختیار شما بگذارد و همزمان از شما بیاموزد.

آدرس:تهران خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان قاسمی، جنب درب شمال غربی دانشگاه، جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف