رویداد به پایان رسیده است!
دوازدهمین دورهمی طراحان تهران - IDF در تاریخسه‌شنبه ۲۱ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوازدهمین دورهمی طراحان تهران - IDF

شروع:
سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۹۶ ۱۸:۳۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۹۶ ۲۰:۳۰
دوازدهمین دورهمی طراحان تهران - IDF
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


حامیان

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۸:۳۰۱۸:۴۵
ارائه اول۱۸:۴۵۱۹:۰۵
ارائه دوم۱۹:۰۵۱۹:۳۰
بحث آزاد۱۹:۳۰۲۰:۱۰
پذیرایی و شبکه سازی۲۰:۱۰۲۰:۳۰

آدرس:تهران میرآباد شمالی، دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه‌ی پنجم، آواتک