دوازدهمین همفکر شهرکرد

شروع:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۵:۳۰
پایان:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۸:۰۰
دوازدهمین همفکر شهرکرد
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:شهرکرد کوی فرهنگیان. خیابان اردیبهشت. مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری