رویداد به پایان رسیده است!
دورهمی گپ 28 بازدید از پارک علم وفناوری و شرکت های دانش بنیان در تاریخ چهارشنبه ۲۹ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۹ خرداد

دورهمی گپ 28 بازدید از پارک علم وفناوری و شرکت های دانش بنیان

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • مشهد
  • گردشگری
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


 

بازدید از پارک علم و فناوری خراسان در دورهمی گپ 28

برگزارکنندگان

شرکت سرای اسان ایرانیان برساد
شرکت سرای اسان ایرانیان برساد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
بازدید از پارک علم وفناوری خراسانچهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ ساعت ۹ صبحچهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ ساعت ۱۲ صبح

حامیان

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

آدرس: مشهد بلوار وکیل آباد ، دانش آموز13 پلاک 384