رویداد به پایان رسیده است!
دورهمی گپ 34 ( آشنایی با شتابدهنده سماتک) در تاریخ پنج‌شنبه ۱۷ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دورهمی گپ 34 ( آشنایی با شتابدهنده سماتک)

شروع:
پنج‌شنبه ۱۷ مرداد ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۷ مرداد ۹۸ ۱۸:۰۰
دورهمی گپ 34 (  آشنایی با شتابدهنده سماتک)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


 

  1. در دروهمی گپ 34 با شتابدهنده سماتکاشنا خواهیم شد 

 

سخنرانان

محسن کامیار
محسن کامیار

برگزارکنندگان

 سرای آسان ایرانیان برساد
سرای آسان ایرانیان برساد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
دورهمی گپ 34 پنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸ ساعت ۱۶:۰۰پنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸ ساعت ۱۸:۰۰

حامیان

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

آدرس: مشهد مشهد ، بلوارخیام ـ ساختمان پست بانک ـ طبقه 8