دوره آموزشی آلتیوم

شروع:
سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۹۷ ۰۰:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۷ خرداد ۹۸ ۰۰:۰۰
دوره آموزشی آلتیوم
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی