رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی آناليز ارتعاشات - پيشرفته در تاریخشنبه ۱۹ خردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی آناليز ارتعاشات - پيشرفته

شروع:
شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ ۱۹:۰۰
دوره آموزشی آناليز ارتعاشات - پيشرفته
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 

 

1-   پردازش سيگنال ارتعاشات

 

 

2-  روشهاي تحليل ارتعاشات

 

 

3- عيب يابي به كمك آناليز ارتعاشات

 

4-  آناليز ارتعاشات دستگاه هاي حساس

 

5-  استاندارد هاي ارتعاشي

 

6-  بررسي مثال هاي عملي

1-1 سيگنال ارتعاشي 1-2 تقويت سيگنال 1-3 فيلتركردن 1-4  پردازش حوزه زمان 1-5 پردازش حوزه فركانس(تبديل فوريه ، ويدينگ ، ميانگين گيري ) 1-6  نمايش داده هاي ارتعاشي(نموداربد ، نمودارقطبي ، نمودار سه بعدي)

 

2-1 شكل موج 2-2 اربيت 2-3 اسپكتروم 2-4 كپستروم 2-5 انولوپ نمودار بد ونايكويست 2-6 زاويه فاز واندازه گيري آن

 

3-1 محورهاي دوار(ناميزاني ، خميدگي ، ناهمراستايي ، لقي ، برخورد)3-2 ياتاقان هاي غلتشي وژورنال 3-3 گيربكس 3-4 تسمه 3-5 موتورهاي الكتريكي وتوربوماشين ها

 

4-1 توربين ها و كمپرسورها وپمپ هاي رفت وبرگشتي

 

5-1 آشنايي با استانداردهاي بين المللي ارتعاشيISO وAPI

 

6-1 بررسي ارتعاشات زياد پمپ سانتريفوژ