دوره آموزشی اسپایس

شروع:
دوشنبه ۲۲ بهمن ۹۷ ۰۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۶ خرداد ۹۸ ۰۰:۰۰
دوره آموزشی اسپایس
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی