رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی بین المللی نبوش NEBOSH (عمومی IGC) در تاریخ دوشنبه ۲۹ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۲۰ مهر ساعت ۰۸:۰۰

دوره آموزشی بین المللی نبوش NEBOSH (عمومی IGC)

 • رایگان
 • تهران
 • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

درباره دوره نبوش


درباره سازمان نبوش

سنجش سطح دانش و مهارت های اشخاص در موضوعات بهداشت و ایمنی و به رسمیت شناختن صلاحیت های فرد، در عرصه جهانی، با گواهینامه بین المللی عمومی NEBOSH انجام میگیرد. این دوره درک وسیعی از مسائل کلیدی ایمنی و بهداشت در محیطهای کاری را ارائه میدهد.
بسیاری از افراد گواهینامه عمومی NEBOSH را اولین گام در پیاده سازی یک سیستم سلامت و ایمنی حرفه ای می دانند.
دوره عمومی نبوش IGC حوادث و بیماری های مربوط به کار، همه انواع محیطهای کاری و مشاغل را شامل می شود.
اکثریت قریب به اتفاق این آسیب های شغلی، حوادث و صدمات وارده از طریق مدیریت صیحیح سیستمهای بهداشت و ایمنی قابل پیشگیری است. با توجه به صرفه جویی در هزینه ها، بهبود بهره وری و افزایش روحیه نیروی کار، که از پیامدهای یک مدیریت کارآمد بهداشت و ایمنی است، باید این مهم، به عنوان یک عنصر ضروری در مدیریت موفق استراتژی های سازمان شناسایی شود.
بسیاری از سازمان های بزرگ، گواهینامه بین المللی عمومی NEBOSH را به عنوان بخش اصلی برنامه های نظارتی و توسعه ای سازمان انتخاب می کنند. چراکه اگر مدیران سازمان، درک صحیحی از اصول مدیریت ریسک داشته باشند می توان اطمینان داشت که در ایجاد و توسعه فرهنگ ایمنی در شرکت موثر هستند.
سازمان های کوچکتر که در معرض محیط های کم خطر قرار دارند، اغلب گواهینامه بین المللی عمومی NEBOSH را به عنوان معیاری جهت اطمینان از صحت تصمیم گیری در مقابله با مسائل بهداشت و ایمنی در نظر میگیرند.

نحوه برگزاری دوره

استاندارد صدور گواهینامه بین المللی عمومی بهداشت و ایمنی شغلی NEBOSH بر مبنای تجزیه و تحلیل دقیق از دانش و مهارت های عملی است که افراد به منظور انجام کار خود، به آن نیاز دارند. این استاندارد بگونه ای طراحی شده است که در پایان دوره آزمونهایی بصورتهای عملی و کتبی از شرکت کنندگان بعمل خواهد آمد. بدلیل کارگاهی بودن دوره و بر اساس مقررات بین المللی آزمون، داوطلبین می بایست در گروههای 15 نفره در دوره شرکت نمایند.
ساختار دوره به بخش های زیر تقسیم می شود :

 • بخش اول مدیریت بین المللی بهداشت و ایمنی بمدت 5 روز
  • آزمون پایان دوره بمدت 2 ساعت
 • بخش دوم کنترل خطرات در محیطهای کاری بمدت 5 روز 
  • آزمون پایان دوره بمدت 2 ساعت
 • بخش سوم ارزیابی مهارت عملی
  • ارزیابی پایان دوره بمدت 2 ساعت و حداکثر 10 روز پس از پایان آزمونهای بخشهای 1 و 2

داوطلبان در هریک از بخشهای فوق بطور جداگانه مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرند. برای داوطلبانی که موفق به گذراندن موفقیت آمیز هریک از آزمونها شوند گواهینامه مربوط به همان بخش صادر می گردد. برای داوطلبانی که موفق به گذراندن آزمونهای های کتبی و عملی(هر3 بخش) با اخذ نمره قبولی شوند، گواهینامه بین المللی عمومی بهداشت و ایمنی شغلی NEBOSH صادر خواهد شد.

سخنرانان

اساتید منتخب نبوش
اساتید منتخب نبوش
اساتید مورد تائید نبوش

اساتید دوره بین المللی عمومی بهداشت و ایمنی شغلی باید توسط سازمان بین المللی NEBOSH تایید شده باشند تا تدریس نمایند. این افراد پس از درخواست اجرای دوره، برای تدریس به مراکز آموزشی دارای مجوز معرفی خواهند شد.

برگزارکنندگان

نبوش ایران
نبوش ایران
نماینده رسمی نبوش در ایران

برگزار‌کننده

آواتار

نبوش ایران

نبوش ایران بعنوان نماینده رسمی نبوش در ایران جهت برگزاری دوره ها و آزمونهای نبوش در ایران برگزار می کند.

رویداد های برگزارشده۲
 • شروع: شنبه ۲۰ مهر ساعت ۰۸:۰۰
 • پایان: دوشنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: تهران خیابان میرزای شیرازی، کوچه نوزدهم، شماره 13، واحد 6، طبقه 2