دوره آموزشی تحلیل هیدرولوژیکی و هواشناسی در طراحی سامانه‌های آبیاری

شروع رویداد
شنبه ۲۵ دی ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۸ دی ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
دوره آموزشی تحلیل هیدرولوژیکی و هواشناسی در طراحی سامانه‌های آبیاری
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۸۸۶۹۷۰۰۲
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 با توجه به این موضوع که یکی از گام‌های ضروری در طراحی سامانه‌های آبیاری و زهکشی تعیین وضعیت هیدرولوژیکی و هواشناسی منطقه و محاسبه پارامترهای موثر برای طراحی سامانه‌های آبیاری و زهکشی است، این دوره در نظر دارد با معرفی ساختار کلی گزارش‌های هواشناسی و هیدرولوژی، معرفی پارامترهای مورد نیاز و آموزش نحوه محاسبه‌ی آن‌ها به صورت دقیق و با استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی در پروژه‌های عملی شرکت‌کنندگان را تهیه این دسته از گزارشات آماده سازد .

زمان بندی

شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
عنوانشروعپایان
روز نخست (شروع دوره)ساعت ۱۸ساعت ۲۰
عنوانشروعپایان
روز دومساعت ۱۸ساعت ۲۰
عنوانشروعپایان
روز پایانیساعت ۱۸ساعت ۲۰

آدرس:تهران آدرس دقیق اعلام خواهد شد

موقعیت جغرافیایی رویداد