دوره آموزشی تربیت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

شروع:
شنبه ۵ مرداد ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ ۲۰:۰۰
دوره آموزشی تربیت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آنچه در این دوره خواهید آموخت

-چارچوب و مفاهیم اولیه مدیریت پروژه

-شرح وظایف واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و جایگاه آن در سازمان

-برنامه ریزی محدوده پروژه

-برنامه ریزی زمان پروژه

-کنترل و بهنگام کردن برنامه ها

-گزارشات عملکرد

مدرس دوره

جناب آقای مهندس اسماعیل اردویی

بیش از 10 سال سابقه تخصصی

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه های راه، تونل،مترو،ساختمان و...

زمان‌بندی

5 مردادماه
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۷:۰۰۲۰:۰۰

برگزارکنندگان

انجمن علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

آکادمی کادیک

آکادمی کادیک

آدرس:اصفهان اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده صنایع و سیستم ها