رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی تكنيك هاي هدف گذاري در تاریخشنبه ۹ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی تكنيك هاي هدف گذاري

شروع:
شنبه ۹ تیر ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۹ تیر ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان: شیراز
دوره آموزشی تكنيك هاي هدف گذاري
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مطالب دوره

 

  1. انواع اهداف و روش هاي هدف گذاري
  2. نحوه هدف گذاري و مراحل آنها
  3. اهميت و ضرورت هدف گذاري
  4. خود آگاهي و خود مديريتي د ر برنامه ريزي اهداف
  5. مديريت نگرش در تعيين اهداف فردي و شغلي