دوره آموزشی متلب مقدماتی با تمرکز بر سیمولینک

شروع:
پنج‌شنبه ۳ مرداد ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۷ شهریور ۹۸ ۲۰:۰۰
دوره آموزشی متلب مقدماتی با تمرکز بر سیمولینک
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد