رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی مديريت تعارض در تاریخیکشنبه ۳ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی مديريت تعارض

شروع:
یک‌شنبه ۳ تیر ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۳ تیر ۹۷ ۱۹:۰۰
دوره آموزشی مديريت تعارض
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مطالب دوره

 

  • مفاهيم وجايگاه تعاريض درمديريت
  • تقسيم بندي تعارضات سازماني
  • چگونگي برخوردباسطح تعارضات سازماني
  • عوامل پيدايش تعارضات
  • شخصيت هاوسيستم هاي ارزشي ناسازگار
  • هدفمندنمودن كاهش سطح متعارض
  • ارزيابي منشاتعارضات سازمان
  • مديريت تعارض
  • استراتژي ايجاد
  • تعارض سازنده درسازمان