دوره آموزشی مراقبت پرواز - هواشناسي در هوانوردي

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۶ خرداد ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۶ خرداد ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادشیراز
اضافه به تقویم
دوره آموزشی مراقبت پرواز - هواشناسي در هوانوردي
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۳۴۹۱۶۹۶۷
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

محتویات دوره

 

 

1-      مقدمه

2-    هواشناسي  درهوانوردي

3-    انواع  پديده  هاي  جوي  ذي  اثر در وضعيت  پرواز

4-     پديده  هاي  نيوار و پديده  هاي  مخرب

5-    انواع شرایط جوی

6-    انواع  ابرها

7-   باد واثرات  آن  درپرواز

8-   ديد واثرات  آن  درپرواز

9-    فشار و ارتباط آن  در هوانوردي

10-   طبقه  بندي  ايستگاههاي  هواشناسي

 

 

 

 

 

5-1 ابرهاي نوع   CB 5-2 تگرگ

 5-3  طوفان 5-4  گردوخاك

 5-6 بارش  منجمد ـمه  رقيق  وغيره