رویداد به پایان رسیده است!
مسابقه رباتیک خاوران در تاریخ جمعه ۲۷ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۷ آذر ساعت ۰۸:۰۰

مسابقه رباتیک خاوران

  • رایگان
  • مشهد
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

حامیان

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

جمعه 27 تیرماه 1399

روز اول
عنوانشروعپایان
پذیرش تیم ها۹۱۰.۳۰
برگزاری مسابقه۱۰.۳۰۱۳
نهارونماز۱۳۱۴
ادامه مسابقه۱۴۱۷
پذیرایی واستراحت۱۷۱۷.۳۰
مراسم اختتامیه وتقدیر از تیم های برتر۱۷.۳۰۱۹

برگزارکنندگان


??? احتراما پیرو جلسه کمیته فنی مسابقه در تاریخ۷بهمن ماه ۱۳۹۸ و درخواست آموزش و پرورش خراسان رضوی و ترافیک بالای مسابقات رباتیک کشوری در اسفندماه۹۸؛ برگزاری مسابقه رباتیک خاوران کاپ به هفته آخر تیرماه۱۳۹۹موکول گردید.


??? احتراما پیرو جلسه کمیته فنی مسابقه در تاریخ۷بهمن ماه ۱۳۹۸ و درخواست آموزش و پرورش خراسان رضوی و ترافیک بالای مسابقات رباتیک کشوری در اسفندماه۹۸؛ برگزاری مسابقه رباتیک خاوران کاپ به هفته آخر تیرماه۱۳۹۹موکول گردید.

آدرس

مشهد قاسم آباد-بلوار شهیدرفیعی- شهیدحسینی12- دانشگاه خاوران

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

دانشگاه خاوران

رویداد های برگزارشده۸
رویداد های فعال۱