رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی نگارش قراردادی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۰ تیر ساعت ۰۴:۴۸

دوره آموزشی نگارش قراردادی

  • رایگان
  • تهران
  • کسب و کار
  • شروع: چهارشنبه ۲۰ تیر ساعت ۰۴:۴۸
  • پایان: چهارشنبه ۲۰ تیر ساعت ۰۴:۴۸

آدرس: تهران تهران-خیابان قایم مقام فراهانی