دوره آموزشی نگرشی نو به تاریخ روابط بین الملل
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲
دنبال کننده
۵
کل رویدادها

آدرس

تهران تهران، خیابان ولی عصر، باغ فردوس، جنب پمپ بنزین، بوستان قلمستان دبیرخانه دایمی مجمع شهرداران آسیایی

موقعیت جغرافیایی رویداد